Koruyucu Sağlık Hizmetleri


Birinci basamak ayakta muayene ve tedavi hizmetleri

Ana-Çocuk Hizmetleri

  • Emzirme Danışmanlığı
  • Beslenme Danışmanlığı
  • Aşı Hizmetleri
  • Persentil Takibi (Boy-Kilo)
  • Gebelik Danışmanlığı
  • Doğum Öncesi ve Sonrası Danışmanlığı
  • Lohusa Bakım ve İzlem Hizmetleri
  • Hap-Kondom Dağıtımı
  • Güvenli Cinsel İlişki Danışmanlığı

Aile Planlaması

Enjeksiyon ve Pansuman

Hasta Sevk İşlemleri

Çeşitli Laboratuvar Tetkik Hizmerleri  verilmektedir.